ក្រុមហ៊ុនផលិតឧបករណ៍ខួងវិជ្ជាជីវៈ

បទពិសោធន៍ផលិតកម្ម 25 ឆ្នាំ។

ព័ត៌មានក្រុមហ៊ុន

  • កម្មវិធី JCDRILL ផលិតផល

    កម្មវិធី JCDRILL ផលិតផល

    ការជីកយករ៉ែ និងរ៉ែ ការជីកយករ៉ែបន្ថែម៖ 1. ការជីកយករ៉ែលើផ្ទៃ 2. ការជីកយករ៉ែថ្មទន់ក្រោមដី 3. ការជីកយករ៉ែថ្មរឹងនៅក្រោមដី 4. ការផលិតខួងរន្ធនៅក្នុងកន្លែងយកថ្ម និងអណ្តូងរ៉ែ។ផ្លុំផ្លុំមានបួនប្រភេទសំខាន់ៗ...
    អាន​បន្ថែម